ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කොරන්ටයින් හෝටලයට දැනෙන සෙනෙහස

කොරන්ටයින් හෝටලයට දැනෙන සෙනෙහස

ආරි ලියනගේ - ඉතාලිය
2021-February

පෙරුම් පුරා ආවෙමි සිරි ලකට මගේ
නිරෝධානෙ කරමින් හෝටලෙක අගේ
තරු පහ ගහපු ආඩම්බර පෙනුම ඇගේ
රන් කූඩුවක ගිරවෙක් හිර කලා වගේ

තරඟෙට වගේ එකිනෙක බිඳෙනා රැල්ල
පෙණ කැටි සිඹිනවා රහසින් සුදු වැල්ල
සඳලු තලේ සිට දුටුවෙමි දැඟලිල්ල
තහනම් පහස ඇගෙ මට නැත සැනසිල්ල

සිව් දශකයක් විසුවත් පෙරදිග පෙදෙසේ
ලැබුවත් සුව පහස ගත කරමින් රිසිසේ
හිරකර මෙමා තැබුවත් කුටියක සුවසේ
ලක්මවු සෙනෙහෙ දැනුනේ සුලඟින් පෙරසේ.

[26/01/21, 07:43]