ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කේයස් මැතිඳු වෙත

කේයස් මැතිඳු වෙත

මාවැලි කුමාරි කුලතුංග - මහනුවර
2021-June

ගොඩ මඩ සරුසාර නැත ඵල බරව නැත
ගම මැද ගලන ඟග වස විස පිරී ඇත
දරුවන් නැතිව පාසැල් තනිවෙලා ඇත
කෝවිඩ් නිසා කඩ මණ්ඩිය වසා ඇත

ගොඩකර වෙල් යාය මන්දිර හැදුවාට
ලස්සන මල් පිපෙන්නේ දැකුමට කාට
කටුරොද ගමේ හැඩ දැන් මෙහි නැතුවාට
කැළෑපාලුවන් වැජඹෙයි යස රඟට

දෙගුරුන් නමැද වැඩ ඇරඹුවෙ ඒ කාලේ
පොත පත බලන්නේ මොකටද අපි රාළේ
ජංගම දුරකථන ඇත නොයෙකුත් තාලේ
ඉගෙනුම මොටද පදිනව අපි ත්‍රී වීලේ

කේයස් මැතිඳු දුටු ලස්සන ගම්මානේ
අද නම් දකින්නට කොහෙවත් නැතුවානේ
නෙක නෙක තොරොම්බල් ඇස ගැටෙනා මානේ
පින් මදි අපිත් දුවනව බැරි බැරි ගානේ

19.12.2020