ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කෙසේ සිනාසිය හැකිද සතුටින්

කෙසේ සිනාසිය හැකිද සතුටින්

නාලිනී කොඩිකාර - මෙල්බන් නුවර
2022-June

වේලෙන දිග හැරෙන තණ පතෙහි
ඉදී හැලෙනා තල් පතෙහි
ඉරට වේලෙන දිය බිදෙහි
විකසිතව පරවන පෙති මතෙහි
දියව යන විට තාරුණ්‍යය
ඇදී එයි මහළු බව
බෙනයට වදින උරඟකු සේ

මලකඩ බැඳී ඇත ඇට මිඳුළු
එසවිය නොහැක පා යුග
වැටෙහි ඉණි මෙන් දත් දෙපළ
සෙලව ගැලවී ඇත

කෝණු හාසෝ – කිමා නන්දෝ
කෙසේ සිනාසිය හැකිද සතුටින්

එකොළොස් ගින්නකින්
දැවි දැවී යන සිතකින්
මන නන්දනීය විලසින්
සිනාසිය හැක්කේද කෙලෙසින්