ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කෙදින ඈ වන්නී….

කෙදින ඈ වන්නී….

රේණුකා සුදර්ශනී ඉලංගකෝන් - කිරිඳිවැල
2023-February

අක්බඹරු වැනි මුහුල
එකතු කර බඳින්නී
බිඳී ගිය කැඩපතට
නෙත් කැලුම් හෙලන්නී
සිනාසෙන ඇඳිවතේ
රිදුම් පිරිමදින්නී
නිමා නැති මෙහෙවරට
යළිත් පිය මනින්නී..

පුතුගෙ පොත් ලැයිස්තුව
නෙතග ඉඟි මරන විට
දියණියට හිර ඇඳුම්
නෝක්කඩු කියන කොට
සවන් පිස ලන සුසුම්
රැළි ලමින් නැගෙන විට
සිතින් පාවී ගියා
බඹ ලොවින් මනු ලොවට..

දුකම සැප කොට වැලඳ
දිවි පාලු මකන්නී
හෙටක් හෝ ජීවිතය
කුමක්දැයි නොදන්නී
පාලු ගෙයි තුළ වලං
හදවතින් බිඳීන්නී
සිත නොමැති කය දරා
සයනයේ නිදන්නී..

හෙට හතරෙ කණිසමට
නොවැරදී ඇහැරෙන්න
කප්පරක් සුමේ කොට
වැඩපලට දිව යන්න
රතු ඉරට ඉඟි මරා
මැෂිමකට පණ දෙන්න
නැති දිනක හැකිවේවි
රස රහස් පවසන්න.