ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කෙටි කවි

කෙටි කවි

කපිල කුමාර කාලිංග
2024-July

සුළඟ
———-

සීත සුළඟින්
අවුල් වෙයි
හිස කෙස් මෙන්ම
සිතිවිලි ද
වසාලමි කවුළුව, තදින්.

වෙසඟන
—————-

සැඳෑ වෙසඟන
සැරසී රතු සාරියෙන්
මගේ දොරකඩ
දැවටි දැවටී
ඉඟි මරයි.

තවත් ගමනක්
————————-

අහසින් වට
පියාපතක්
කැරකෙමින් අවුත්
වැටී ගං දිය මත
පාව යයි සෙමෙන් .

රතු එළි
————-

රතු එළි… රතු එළි….රතු එළි
අහස ද
අලෙවි වූ බැව්
සංඥා කරයි.

නිවුන්නු
————–
දෙරටක වෙසෙන
කිසිදින හමු නොවූ
කවීන් දෙදෙනෙකුගේ
කවි අතර
නිවුන්නු.

24/06/28