ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කුහුඹු ජන පෝලිමේ දී ය.

කුහුඹු ජන පෝලිමේ දී ය.

කෞශල්‍යා ජයලත්
2022-August

පියාපත් දර ලිප දැවෙමිනි
සුදු සළු අඟුරු පෑයට හැරෙමිනි
තවනා රිදුම් තෙල් සිඳෙමිනි
කෙකිණිය බිඳෙන් බිඳ මියෙමිනි

තෙල් පෝලිමක වැනි වැනි
කිඳුරා රැය පහන් කරමිනි
පිණි හී ඇනී හඬමිනි
සඳ කිඳුරු දා කව ළසොවිනි

සැරිසර තෛල හිඟයෙනි
සංචාර තහනම් කෙරෙමිනි
ඇසුර සීමා කරමිනි
දුර සිට වැළඳ ගමි මිතුරනි

තක්සලා නුවර දොර වැසෙමිනි
ඔන්ලයින් සිප්සල් ඇරෙමිනි
සිග්නල්, කාසි හිඟ දරු මිණි
නියම් ගම් දොර සොවින් තැවෙමිනි

තෙල් පොහොර අහිමි වූ කරුමෙනි
පැළපත කෙසඟ වී මියැදුණි
කෙත්පල් යැදුම් යදිමිනි
දරු කැල සැකිලි සිරුරිනි

දියවන්නාව සතොසිනි
දිවිය සැණකෙලි සිරියෙනි
කරවෙමිනි වැස්සට තෙමෙමිනි
කුහුඹු ජන පෝලිම් ගලමිනි