ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කුස – ලා – ණය

කුස – ලා – ණය

ලයනල් ගමගේ ඌරුමුත්ත
2024-January

කෙනෙකු පරදා
කෙනෙකු දිනනා
තරඟයක වැද
වෙහෙසුණා

ලෝකෙ එක ගෙන
ශෝකෙ කොටසක
තියා පිටියෙන්
පිටවුණා

මේක බල බල
ගේක ඉඳගෙන
බෝලෙ ගෙදර දි
ඇහුලුවා

රූප පෙට්ටිය
කීප විටක දි
රටේ බඩු මිල
වැඩි කළා