ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කුලී සොල්දාදුවන් යුදබිමට බැහැලා

කුලී සොල්දාදුවන් යුදබිමට බැහැලා

අතුල රත්නායක - ලන්ඩනය
2021-April

රෝද හතරෙ යුද්ද ටැංකි රෝද දෙකේ රෝද තුනේ
මහා බුදුන්වරුන් බුදුවන මේ හිමිදිරි පාන්දරම
කටුබැද්දෙන් පටන් අරං
ගාලුපාරෙ හෙමින් හෙමින්
ඇස් ඇස්වාට්ටුවට යමි මම
බම්පෙට බම්පේ තියාන
හෝන් ඔබන ලයිට් ගසන
දුම්පිඹ පිඹ තෙල් පුච්චන්
හිටගෙන බ්‍රේක් ගසන්
එන්ජීම කන් පුපුරන්නට
ඇක්සලේටරේ නහුතෙට
බඩගාමින් ගාට ගාට
පොඩි ඉඩකින් මා පසුකර
පොඩ්ඩ පොඩ්ඩ ඉස්සරහට
ඇදෙන් තව එකෙක් දුටුවිට
ඇඩ්රිනලින් උතුරායන
පුදුම කෝපයෙන් පිපිරී
ජීවත් වෙන්නද නැතිනම්
මඟදි මැරෙන්නද අපි මේ යන්නේ?