ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කුමුදි නෙත්තසිංහ_ මොරටුව

කුමුදි නෙත්තසිංහ_ මොරටුව

ලකී ගනේවත්ත - පැරීසිය
2023-November

Author කුමුදි නෙත්තසිංහ_ මොරටුව

තිබුණොතින් ප්‍රේමයක හැඩතලය බෝසත්
හදවතින් නුඹ ටිකක් මිනිහෙක්ය පෝසත්

(පොත් කවර චිත්‍ර නිර්මාණ ශිල්පිනි)