ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කුමකට මනසෙ දියුණුව කරුණාව නැති

කුමකට මනසෙ දියුණුව කරුණාව නැති

රාජකීය පණ්ඩිත පනාමුරේ තපස්සී හිමි - ලන්ඩනය
2024-June

අහසට නැගුණු නෙක උස ගොඩනැඟිලි තැනූ
අහසින් පියාඹන සුවිසල් යාන තැනූ
මුහුදේ පතුල දැක මහ සාගරය දිනූ
මනසේ මිනිස් දියුණුව මේ දෙයින් දනූ

මේ ලෙස දියුණු කළ හැකි සිත ඇති මිනිසා
එය නිසි අයුරු නිසි මඟ යොමු නොකළ නිසා
බලගතු ගිනි අවිද නෙක වස විෂ සකසා
මුළු ලොව දිනෙන් දින දමමින් ඇත වනසා

කොතරම් දියුණු කළ මුත් සිත වෙහෙස දරා
එය යහපතට නම් යොමුවී නොමැත තිරා
ඇත්නම් උසස් ලෙස සිත මෙත් කුළුණුබරා
මුළු ලෝකයම සැනසෙනු ඇත සැපත දරා.