ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කිසිවකුත් නැති පෝලිම

කිසිවකුත් නැති පෝලිම

සමන්මලි සේනානායක - එක්සත් රාජධානිය (ගී පද රචිකාවී)
2023-June

බුදුන් වදිනා මලුත් පුදනා පිරිස් පිරිලා පන්සලේ
සාදු නාදෙට කොඩිත් සැලෙනා පෙනේ ඈතින් කොඩි වැලේ
බෝ පතින් එන මදනලින් සිසිලසයි මලුවත් හැම වෙලේ
මතු බුදුන් ලග නිවන් පතලා කරයි පින් රැස් පන්සලේ

නැගේ පැනයක් මගේ සිත තුල නිතර අසනා හැම වෙලේ
බුදුන් දෙසුවද ඉන්න කියලා නිවන් දක්නට මතු බවේ
වැරදි තැනකින් අල්ලගෙන දැන් කැරකෙනවදෝ මේ බවේ
දෙසනවද අප සමිදුනේ අද පොසොන් පෝ සද සිසිලසේ

කරන පින්කම් නිමක් නම් නැත පොසොන් පෝදා ගම වටේ
යකඩ කටකින් ඇසෙයි නම්ගම් නිවන් යන අය මතු බවේ
දිගයි පෝලිම නිවන් යන්නට පෙරුම් පුරනා අය අපේ
කිසිවකුත් නැති පෝලිමක් ඇත නිවන් යන අය මේ බවේ