ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කියන් කොහෝ මට අවුරුදු ඕනා..

කියන් කොහෝ මට අවුරුදු ඕනා..

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2021-April

මල් පිරිලා ඇති රතුවට එරබදු අතු අතර
කජු පුහුලන් පිරිලා ඇති අතු බිඳෙන්න විතර
මී අඹ පිරි ගහ මුදුනේ ඉඳන් මිතුරෙ නිතර
කොහෝ කොහෝ හඬ දීපන් සැරින් නොකර නතර

හිරු කුමරුට මුකවාඩම් වාරණ දෙත හැකිද
ඔහුගෙ ගමන නවත්වන්න නීති රීති ඇතිද
බක්මාසේ ළඟ එනවා ලොව වහගෙන නිදිද
අවුරුද්දට ගෙදර යන්න කොහෝ මගක් ඇතිද

ගුමු ගුමු ගා මීමැස්සන් හාදු දිදී රඟනා
පිපිලද මල් ගම පුරාම මිහිරි සුවඳ හමනා
පසුවෙන්නේ කාලයක්‍ය ලොවම දුකින් ගෙවනා
කිරි උතුරමු කොහෝ සුබයි නව අවුරුද ලබනා

තෑගි අරන් දෙමාපියන් බලන්න ගම යන්න
සහෝදරයො නෑයො එක්ක සතුට බෙදා ගන්න
රෝග ඇවිත් ගෙනා විපත් අමතක කරලන්න
කොහෝ නුඹට හැකිද මාව ගමට අරන් යන්න

කැවුම් කොකිස් මුං අලුවා කැවිලි රසට හැදෙනා
රබන් ගසා විනෝදවෙන වෙන මගුලක් නොවෙනා
දොළොස් මහක් දුක් විඳිද්දි එකම සතුට තිබෙනා
මට අවුරුදු ඕනා කියන් කොහෝ හඬින් ඇහෙනා