ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කිඹුල්වතට වඩිනා ගෞතම මුනිඳු

කිඹුල්වතට වඩිනා ගෞතම මුනිඳු

ඒ. එම් .අබේසිංහ බණ්ඩා - මහනුවර
2022-March

ඇසළ පෝයදා සත්වසකට පෙර එදින
සිදුහත් පුතුන් කලපසු මහභිනික්මන
බුදුවී පැමිණ මගධයේ වේළුවන
සිටිනා බව දැනගත් රජු සුධෝදන

සියපුතු දකින්නට සිතනැගි ආශාවෙන්
යැව්වා දූත පිරිසක් ඇමතිද සමඟින්
පවසනු පිණිස ගොස් බුදුහිමි දකිමින්
පියරජු පැවසු බව සියරට වඩින ලෙසින්

පළමුව ගිය දූතයන් නැහැ යලි ආවේ
සුදොවුන් රජුගේ අරමුණු නැහැ ඉටුවූවේ
ඇමතින් නවදෙනෙක් නව වරකට යැව්වේ
නවදහසක්ම ලැබුවා ගොස් පැවිදි බවේ

දූතපිරිස් නවයක් ගොස් මහණ වුණා
දසවෙනි දූත පිරිසත් රජු කැඳවුණා
කාළුදායි ඇමතිව නායක කෙරුණා
බුදුහිමි වැඩමවන්නට අණ ලැබුණා

කාළුදායි සුදොවුන් රජුවෙත ආවා
කොන්දේසියක් රජතුමවෙත පෑවා
බුදුබණ අසා මහණවෙන්නට පැතුවා
රජුවර ලැබී පිරිසම රජගහ ආවා

යොදුන් සැටක්දුර රජගහනුවර සිට
තමන් උපන්ගම නෑදැ සියන්හට
බුදුන් ගිය නිවන් තතු පහදන්ට
මැදින් පෝදාක ඇරඹුවේ වඩින්නට

කාළුදායි මහණවෙලා සම්බුදු අපේ බුදු හමුවේ
වැඩිදින නොගොසින් ලැබුවා මහ රහත් බවේ
දින හතඅටක් යද්දි එළඹුණු ඒ සුභවෙලාවේ
සුදොවුන් රජුගේ ඇරයුම තැබුවා බුදුහිමි හමුවේ

ගාථා හැටකින් වැනුවා අසිරිය ඇති යනමගේ
පිළිගෙන ඇරයුම බැලුවා සිරිතද හිමි බුදුමගේ
මැදින් පෝයදා වසන්තේ අරඹද්දි සුභයුගේ
කිඹුල්වතට යන ගමනේ මුල පිරුවා යස අගේ