ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කිනිහිරියා මලක්…

කිනිහිරියා මලක්…

මයුරි කොඩිකාර - ගම්පහ
2022-June

කිනිහිරිය මලටත් පෙම් බැන්ද
බඹරු හිටියලු බිව් මකරන්ද
හදෙහි උහුලපු දුක් කන්ද
අමතකව මදකට සුව වින්ද

රළු පහසට ලොබ බැන්ද
සිරුර පුරා සලකුණු ඇන්ද
රිදුනු තැන් දැක පිරි මැද්ද
ඇත්ද කිසිවෙකු සිත් බැන්ද

එකෙක් ගියපසු තව එකෙක් ඩැහැ ගත්ත
සියුම් කෙඳිරිය සැපක්⁣ සේ නිති විඳ ගත්ත
මොණර කොල ලංසුවෙන් දිවි රැක ගත්ත
ඇයත් පණ ඇති දියණියකි සිල් බිඳ ගත්ත

ගැලවු රෙදි ලෝකයා මැද ඇඳ ගත්ත
සුදු චරිතයක් මවන් අනෙකගෙ හද ගත්ත
නිදාගත් ඇය දුටුව නෙත් අහකට ගත්ත
වසාගෙන හෙළු, සිනා මුව මත ඇඳ ගත්ත

සිතනවානම්……. යමක් ….

මයුරි කොඩිකාර
ගම්පහ