ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කිතු ගුණ සැමරුම

කිතු ගුණ සැමරුම

රසිකා ජයතුංග - එක්සත් රාජධානිය
2021-January

ලෝකය පුරා අද කිතු ගුණ සමරන්නේ
විෂ්මය ජනක උපතයි ඉන් කියැවෙන්නේ
දිලිදෙකු ලෙසයි ඔබ මෙලොවට බිහි වූවේ
නිහතමානි දුගී ලෙසිනි දිවි ගෙව්වේ

සාමයේ සංකේතයි ඔබ , ලෝකයේ ආලෝකයි ඔබ

කරුණාබර මිහිරි දහම් ඔබ දෙසුවේ
පව් පිරි යුදෙව්වන් නැත ඒ බව තැකුවේ
අදිරදවාදි රජකෙනෙකුයි උන් පැතුවේ
එනිසයි දෙවුනි කුරුසයෙ ඔබ දිවි පිදුවේ.

සාමයේ සංකේතයි ඔබ , ලෝකයේ ආලෝකයි ඔබ

දුක් වේදනාවෙන් ලොව වැසියන් පෙලුනේ
ස්වර්ගයෙ සැපත ඔබමයි පෙන්වා දුන්නේ
මැදියම් රැයේ කනිසම දැන් හැඩවෙන්නේ
බැති ගී සමග වෙඩි ගුවනට මුසුවෙන්නේ

සාමයේ සංකේතයි ඔබ , ලෝකයේ ආලෝකයි ඔබ

සාමයේ පණිවුඩය මුවගින් කියැවෙනවා
අඩවන් නෙතින් කරුණා මෙත් ඉතිරෙනවා
දෙවිදුනි ඔබේ රුව හදවත සනසනවා
දුක් ගිනි නිවා සිසිලස සුව ගල්වනවා .
සාමයේ සංකේතයි ඔබ , ලෝකයේ ආලෝකයි

22-12-2020