ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කාලයේ ඉරි මතින් මාරුවී ….

කාලයේ ඉරි මතින් මාරුවී ….

සුනිල් පෙරේරා - ලින්කන්ෂයර් - එංගලන්තය
2022-November

කාලයේ ඉරි මතින් මාරුවී ….

කෙහෙරැල්ල පද්දවා නිතඹ මත ලස්සන ට
මගෙ දෙපා පාර හරහා ඇඳුනු ඉරි මත ට
පිවිසේවි සිතාලා අසුරු ගසනා සැන ට
තිරිංගය තද වුණා නොදැනීම රියැදුරු ට

ගිම්හාන රස්නයට සැහැල්ලුයි කෙටි ගවු ම
වැසුනු නොවැසුනු තරම් පෙනෙන ඉඟ සුඟ කදි ම
හෙමින් ගමනක් නැද්ද ඇයි මෙසේ හදිසියෙ ම
ඔහු සිතනවා ඇතැයි සිතුණි මට ඉබේට ම

හිරු සමග පුරා හඳ තරුද දිලිහී නි වී
දින නැතිව දින පොත්ද කුණු කූඩයකට වී
දශක හතරක් තවත් දිවි මගට එකතු වී
තනිකඩව මම ගියේ ඉරි මතින් මාරු වී

හැරමිටියෙ වාරුවෙනි දැන් දෙපා නගන් නේ
නලවන්න උකුලු තල නැත මෙමා දරන් නේ
හදිසියක් නැතිව සැලෙනා ගතින් ඇදෙන් නේ
හෙමින් යන මා දිහා කවුද දැන් බලන් නේ