ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කාක බෝධිය

කාක බෝධිය

නීතීඥ නීල් ගුණසේකර - කොළඹ
2023-March

සැලෙයි බෝපත්
නොදැක බෝසත්
පේන මානෙක නැති නිසා
පිට දෙන්න මින්පස්සෙ එන්නේ
කව්‍ රැදැයි කව්දැයි සිතා

විකාරයි සිව්‍‍රකුත් එල්ලයි
අත්ත මියයාවිය සිතා
අපූරැයි කාකයෙක් ඉන්දූ
හන්දියේ බෝගහ ඉතා

පඩුරැ සහ
සද්ධාව උතුරයි
පාර අද්දර ඇති නිසා
ලගදි පිළිවෙල වුනා බෝධිය
දෙවි කෙනෙක් එහි වැඩි නිසා

ලගදි ඉදලා පිරිත් කියැවෙයි
පීකරැත් බැද ඇති නිසා
කොහෙන්දෝ හිමි නමක් ඇවිදින්
පඩුරැ පෙට්ටිය බර නිසා

රන් පාට රන් වැටක් ගැහුවා
සල්ලි පොලියට දෙන එකා
බුද්ධ පිළිමය එහි ගෙනාවේ
ගංජා මුදලාලිගෙ පුතා

තෙදැති සදහැති මැති ඇමැත්තෝ
නිතර එහි ආගිය නිසා
පිරිත් පැන් ,සුදු නූල් හිග නැත
රෙඩිමේඩ් කර ගත් නිසා

ඇතැම් කෙම්මුර රෑට මැදියම දේවතාවිය එන නිසා
කලින් දොරවල් වැහෙයි
බෝධියේ
කව්ද පින්කල බවලතා