ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කළු-සුදු

කළු-සුදු

චරිත් හිරිපිටිය - ර/ඇඹි/ශ්‍රී බෝධිරාජ විද්‍යාලය
2023-May

බඹරෙකු සේ පියඹා ඇවිදින්
රොන් බී උන් සිත් රිසිසේ
වින්දා පහස තලමින් මල් පෙති
මල ගැන කිසිදා නෑ සිතුවේ
රොන් බී උන් මත් වුණමුත්
වින්දේ තම දිවි සිතුසේ
කඳුළුත් නෑ ඈ හට අඬන්නට
රිදුමන් මුසුවෙයි හෙළනා සුසුමේ…

විඳිනට ආවත් මල් පැණිවල රස
කිසිදා නෑ පෙති අග තැලුවේ
රොන් බී මල හැරදා ගිය ද
පිවිතුරු බව සැමදා රැඳුණේ
වෙන්නට හැකිනම් සමනලයෙකු
දහසක් බඹර රැඟුමන් අතරේ
රැකෙමින් සැමදා නොමැරී ඒ මල
හිනැහෙයි මිහිකත් ළය තුරුළේ…!