ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කළු ඉරිදා

කළු ඉරිදා

වෛද්‍ය ඇනස්ටා නිරෝෂිනී විජේසිංහ - ඕමානය
2021-April

හිත යට ගිනි පුපුරු තනිකම ළඟ දැවෙනා
විස කටු ඇනුණු සිතිවිලි කඳුලක වැටෙනා
ඉසි මල් සුවඳ නොදැනිම පරවුණු බැවිනා
ඇසි දිසි පැතුම් අනියත හෙට දින එබෙනා

දෑ අවුරුද්දකට පෙර අඹු දරු කැටුව
අවුරුදු මේසයට පැමිණියෙ හද තුටුව
පිපි මල් ගිලිහිලා අත්හරිමින් නටුව
පල්ලියෙ මළ එවුන් අතරේ නම කෙටුව

නින්දට එන්න නොදෙනා බියකරු සිහින
සිත්යට අඬනවා නැති පිළිතුරු සහන
ඇත්තට තැනක්‌ එනතුරු දල්වන පහන
පැත්තට හැරී නිවිලා යාවිද දැහැන

2021/3