ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කහ පාට මල් පඳුර

කහ පාට මල් පඳුර

ප්‍රීති පෙරේරා - තලවතුගොඩ
2022-November

කහ පාට මල් පඳුර
කෙමෙන් අහසට ඇදී
අවසන් වතාවට
ඔච්චම් පාන්නෙද

සොඳුරු ගෙමිදුල විසල්
හොරු අරගෙනවත්ද
ඉනක් තරමට උඩින්
මහ පාර දොරකඩය

කොහොඹ ගස කුට්ටි කර
පටවනවා පෙනේ
බෙළි අත්ත සොලවද්දි
ඉකි ගැසුවෙ ජනේලෙද

ගලාගෙන එන මතක
තද කර ගත හැකිද
පපුව හිරවෙනු දැනී
වාරු වුනි බිත්තියට

පාර පැන⁣ ගොම්මනේ
පිටත් වූවා සැනින්
කහ පාට මල් හෙටත්
සිනාසිය යුතු නැද්ද