ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කවි සරණිය

කවි සරණිය

ලලිත් ද සිල්වා - නුගේගොඩ
2021-October

කවුදෝ කෙනෙක් ලන්ඩනයට ගොඩවීය
අතකස නිසා ඉන්නට බැහැ කවි ලිවිය
ලන්ඩන් කවි කොලය අවුළන හුළු එළිය
දල්වන්නට සිතුනි මෙය වෙයි මගෙ කවිය

දත්ත ටිකට දෙවියො වැඩක් දෙන්නෙ නැත්තෙ ඇයි
අපෙ වාරික ණය මකන්න දෙවියො නැත්තෙ ඇයි
‘ක්ලවුඩ්ස්’ වලම දෙවියො අරක් අරන් ඉන්නෙ ඇයි
බෙහෙත් ලොක්කො ඕව දන්නෙ I dont know why

ඩොලර් පවුම් නිතර නිතර හැප්පෙන්නේ ඇයි
රුපියල් සත ඒකාලෙට උණ ගන්නේ ඇයි
රුපියල ජිම් ගිහින් වගේ කෙට්ටු වෙන්නෙ ඇයි
බැංකු ලොක්කො ඕව දන්නෙ I dont know why