ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කවි පොතේ පිටුවක මගෙත් කවියක් තිබුණි

කවි පොතේ පිටුවක මගෙත් කවියක් තිබුණි

ශ්‍රියානි උඩගංගොඩ - මහනුවර
2024-April

වීසල් මල් උයනක
වසන්තේ එක් දිනයක
පිරුණු මල් ගොමූවක
අසල තුත්තිරි පදුරක
පිපුණු එක මල් ඉත්තක
විදාලූ පොඩි පෙත්තක
මැවූනු රු රටා එක්කර
ඇදුණි කෑමරා ඇසක් අස්සක