ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කවියා ගේ දෝනි

කවියා ගේ දෝනි

වෛද්‍ය ඇනස්ටා නිරෝෂිනී විජේසිංහ - ඕමානය
2021-March

නැවුම් විරිතට කවි ලියන්නට පෑන අරගෙන හසුරුවා
මතක් කෙරුවා අගුල් හැර හැර නිදිකෙරූ කවි ඇහැරවා
ඉඩක් සෙව්වා තෝර ගන්නට කවි බීජ බිම අතුරුවා
හිතත් අරගෙන පැන ගිහින් අද අලුත් තාලේ අසරුවා

විතක් අත ළඟ රැ⁣ඳේ තනියට බමන අතරම නැවතිලා
රුවක් නිතරම බොඳව සැඟවෙයි දෑස අහසට හරවලා
වරක් රහසෙම ගැස්සුනත් ගත සිත ඇවිල්ලද විමසලා
ඉවක් වත් නෑ සොයා ගන්නට මගේ කවි බිම මුඩුවෙලා

දුකක් දුන්නද මම දුවේ
දැනුත් මට වාවනු නොවේ
මමත් දැන් මාගේ නොවේ
අදින් පසු කවියෙක් නොවේ

2/2021