ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කවිකාර පෙරළී – ගජමන් – ඇලපාත මුදලී

කවිකාර පෙරළී – ගජමන් – ඇලපාත මුදලී

වෛද්‍ය ශ්‍යාම කුමාර මුණසිංහ - කොල්චෙස්ටර් - එංගලන්තය
2022-February

කවිකාර පෙරළී
කළ පෙර රුහුණු පුර දී
ඇලපාත මුදලී
ගජමන්ට හමුවෙලා ළඟදී

———————————-

ඇලපාත මුදලී

හඳ ඉර වගේ සොඳුරුයි එළියයි උවන
මැද නිල් මැණික් වන් පුන් පියයුරු දෙදෙන
තද අඳුරකට ඇවුලූ පහනක් ලෙසින
වදයක් නොවෙද තනි යහනක නිදි නොඑන

ගජමන් නෝනා

මගෙ ප්‍රිය හිමි ගෙ ආයුෂ හිඟ වූ බැවින
නැතිවිය මතක දෙව්ලොව විඳි සැප පොරණ
පුරුදුය හොඳින් සැතපෙන්නට තනි යහන
කියනුය කිම ද තමුසේ විමසන කරුණ

*******

ඇලපාත මුදලි

දෙක තුන පාස් කෙල්ලක ලියනා පරිදී
පබැඳුණ කවි පෙළක් ඇහැ ගැහුණා ළඟදී
කවි පණ පිහිටුවන්නට අත දෙමි දිවි දී
මම යන තැනක එනවද දවසක කිවිඳී

ගජමන් නෝනා

පොත්ත සුදු ලියන් කවි පට බඳින සඳ
වත්ත වැට පනී කුකවින් මූණු බැඳ
අත්ත උඩ වසති අත දෙන කතා මැද
පැත්ත දමා කර ඇඹවිය යුතුය කඳ

*********

ඇලපාත මුදලි

රූ පෙට්ටියේ කවි තෝරන්නට යන්න
මේ පත්තරේ කවි පිටුවල රජ වෙන්න
නෑ විස්තරේ කවිපති නැත්නම් ඔන්න
රූ බර ළඳේ අද එන්නද රොන් ගන්න

ගජමන් නෝනා

ආ මග දිගය රුචියත් එළෙසම ඉන්න
නෑ කිසි පිරිය කෙටි මග ගොස් වැනසෙන්න
මා කවිපති ය ලේබල ගෙන උල් වෙන්න
රෝගෙට හොඳය එය අස්සක ගහගන්න