ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කලා කෙත බහුශ්‍රැත

කලා කෙත බහුශ්‍රැත

නාලිනී කොඩිකාර - මෙල්බන් නුවර
2022-September

ගොර බිරම් සසර දිගු, සරණ අපි බෝසතුන්.
කුහුඹුවකු, ගැඩවිලකු, වත් වේද නෑ නොවූ?
‘බුදුන්ගේ නෑයෙක්ය ඒ ඇත්තො’ කියූ ඔහු,
මුසාවක් නොකී බව දනිත් හැම නුවනැත්තු.

දැයට දැක්වූ බැතින්, කී වදන් බෝ පෙමින්,
කුමට ගරහනු ඔහුට, දැක වරද කළ අනුන්?

සරා සද හැර ගොස්ය, දෙව් අමර නික්මුණිය,
ලෙස්ටර් යලි නො එන්නෙය, චිත්‍රසේනද නැතිය.
ඒ සියළු හිස් අසුන් පුර වන්න සිටි පුතුන්,
ජැක්සන්‍ ය බහුශ්‍රැත, හෙළ කලා වට උපන්.

දෙඇස් හැර බලන් යලි, ලක් මවගෙ ගරු පුතුන්,
අප හැමගෙ පින් බෙළෙන්, නැවත හුස්මක් හෙලන්.

6 අගෝස්තු 2022