ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කලා කරුවාණෙනි

කලා කරුවාණෙනි

දයා අල්විස්
2023-October

ගදඹ නොගයන්න බොළඳ පෙම් ගී
නො අඳින්න සිතුවම් සිත්තරණෙනි
අනුරාගී ලඳුන් ගේ අඟපසඟ මවනා
නොලියන්න ගේය පද හරසුන් පෙම් වදන්
ගයන්න, අඳින්න, ලියන්න කලාකරුවනි
මව්බිම රකින රණ විරුවන්ගේ
ඔද තෙජ බල වනා
දෙමු දිරිය ඔවුන්හට
රකිනට අපේ මව්බිම
“මේ අපේ මාතෘ භූමියයි
නිදහසේ ස්වර්ග රාජ්‍යයයි”