ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කලාව

කලාව

චතුරි වික්‍රමාරච්චි - වොෂින්ටන් DC
2021-April

සිසලස ගෙන එන පවනකින්
දැනෙන සූවය සන්සුන්
ඒ සැනසුම් පවන්
නොරිස්සන්නො දුදනන්

පායනා හිරුගෙ කිරණින්
විදින සුවය මනරම්
රත් වු පොළව මොනතරම්
වැජඹෙයිද හිරු කිරණින්

වැහි පොදක ස්පර්ශයක්
ලබනා තුරුලතා මනරම්
වැහිකුලෙන් හිරු එබූනොත්
දිදුලන්නේ දෙදුන්නක්

මල් පෙති මත සිනිදු
බිගු පිරිවරන් රඟ දෙති
උන් මලට පෙම් කරති
කිසිම දිනකදී නිගා නොකරති

සොබාදහමට පෙම්බැඳ
සෞන්දර්යට ළංවන
චමත්කාරය ජනනය කළ
කළා කරු මුණිවරයෙකි

දුර්ගුණ ඉවත දමමින්
සොබාදහමට පෙමින්
ළංවෙන්න සතොසින්
සන්සුන්ව සිත් පාදමින්

කලාව යනු ආභරණයකි.
නුරැස්සන්නන්ට කඩුපහරකි
සන්සුන් මෙත් වැඩීමකි
එය විදින්නෝ සුවපත් වෙති.