ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කලබලේ ඉර ඇවිත් දිගු අඬු විහිදුවත්…

කලබලේ ඉර ඇවිත් දිගු අඬු විහිදුවත්…

විජායී නාලිකා කරුණාතිලක
2022-April

කලබලේ ඉර ඇවිත් දිගු අඬු විහිදුවත්…
වෙලාවට පෙති විහිදුවන්නැයි අණ කළත්..
ඔරවනා රැස් වලට බය වී හැකිලුණත්…
රෝසමලටත් තිබෙනවා පොඩි හදවතක්..!

කැකුල වට සමණලුන් දුන් රැඟුමන් ගැන
ඉක්මණින් හමු වෙමු කියූ බඹරිඳු ගැන
සුවඳ අරගෙන යන්න එන පවනැල් ගැන
දවල් වෙනකල් දුටුව හීනම බෝ ඇත…

රැයේ වට පිණි වලින් මුව පිසදාගෙන
නටුවෙ කටුවෙන් පිපෙන අවසර අරගෙන
එකින් එක පෙති විහිදෙද්දි කල් ගතවෙන
ඒ පමාවට කිමද තරහව මෙපමණ…?

පාන්දර ඇහැරෙන්න කියලා බල කළත්
වෙලාවට පෙති විහිදුවන්නැයි අණ කළත්
අඬ අඬා හිනැහෙන්නෙ කොහොමද මල් උනත්…
රෝස මලටත් තිබෙනවා පොඩි හදවතක්…!!