ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කඳුල නුඹවත් ……

කඳුල නුඹවත් ……

දීපා ද සිල්වා - ලන්ඩනය
2023-April

නීල මොණරුන්
පියාඹා යති
කිසිම හව්හරණක් නැතී
ගැහෙන හදවත
නවත්වන්නට
උන්ට කිසි හයියක් නැතී
ඉදි කෙරූ සුවිසාල මන්දිර
දෙපා ලඟදිම බිම වැටී
කතා කරගන්නටත් බැරිවම
හුස්ම හිර වී මිය යතී
වාරු නැති දිවි
සරණ වෙන්නට
කිසිවෙකුත් අද ලඟ නැතී
කඳුල නුඹවත් තනිය මකපන්
අහිංසක මගෙ ලඟ රැදී