ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කතා කරන හිත

කතා කරන හිත

ධර්මා මාතොට
2023-March

සේලයින් බිඳුවකින් ගත නහර සැනසෙද්දි
මගේ හිත දුවනවා සොයා යට ගිය සිද්දි
තනිකමයි බයයි දෙක මගේ හිත තෙරපෙද්දි
ටිකක් හරි සැනසෙන්නෙ දරුවො ඈතින් එද්දි

උලම තෙවරක් හැඬුව නිදි නැතිව ඇවිදිද්දි
හූන තාලෙටෙ ඇඬුවෙ මං ගෙයින් පිට වෙද්දි
ගෙදර දොර මිල මුදල් රන් බඩුත් සිහි වෙද්දි
පින් පොතත් සිහි කළා සෙත් පිරිත් හඬ එද්දි

මගේ ගත ටිකෙන් ටික අබල දුබල ව යද්දි
ජීවිතේ අනියතයි දැනුණෙ පරිණත වෙද්දි
ගත දවන දුක් ගින්න හිත තුළත් ඇවිළෙද්දි
මරණයත් අනියතද? හිතෙනවා මේ වෙද්දි..