ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කඩුව පමණක්

කඩුව පමණක්

ප්‍රීති රන්දෙණිය
2022-March

නීතියේ දෙවඟන ත්
බීතියේ සළු ඇදන්
නීති පොත කොයි වෙලේ
කීතු වේදැයි බියෙන්

සළුව අත දරාගෙන
හෙලුව වසනූ බැරි ව
යුක්තියේ සළු අරන්
එතැයි මග බලමින්ම

හලා හල විස කිරන
තරාදියෙ වරාපොට
පැත්තකට බර වෙලා
ඉඳී ඇය විශ්මිත ව

දසස් ලැබුවත් සක්‍ර
ඒත් නොපෙනෙන සත්‍ය
නේත්‍රා වසාගෙන
කෙලෙස විසඳනු ඇත්ත

පලක් නැති ඇස් දහස
දෙතොත් මේ කොමළගන
විසි කරයි තරාදිය
කඩුව පමණක් රැගෙන