ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඔයා

ඔයා

පියුමි ජයකලණි වික්‍රම ආරච්චි - ලන්ඩනය
2022-April

නාය යන කන්දකට
කණ තියා බලා
වැට කඩුලු සිටුවලා
රැක ගත්තෙ ඔයා

කොහෝ විත් ගී ගයන
බක් මහට වෙලා
සමක රේඛාව මත
වසන්තය තබා

කල් බලන ආකාසේ
කුල්ලකින් පොළා
කඳුළු මළු වස්සවා
නිල් සළුව වියා

මුල් බහින ආදරේ
පෙරනෙකින් පෙරා
පත් අහිමි සරත් කල
මල් පියලි තියා

සොබාදම් රීතියට
එකඟ වෙමු කියා
කොහේ හෝ අදත් හිඳ
බලනවැති ඔයා

එක්සත් රාජධානිය – ලන්ඩනය