ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඔබ

ඔබ

රන්ජන ආරියරත්න
2023-June

පසුව මහ වැස්සකට
තණ අගක රැඳි

හිරු වඩින තෙක්
සැරුව බිඳක්මැයි පිණි