ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඔබ ඔබම වේනම්…….

ඔබ ඔබම වේනම්…….

වෛද්‍ය ශානිකා ඇන්තනි - ලන්ඩනය
2024-April

හිරුගේ යාමය නුඹ ගැන ලොකුම ලොකු රූ තල මවාවි
සඳුගේ අවර නුඹෙ බොඳම බොඳ සෙවනැල්ලට සිහිලැල් හාදු දේවි
ඒත් ඒ සියලු සෙවනැලි මිරිඟුවක් බැව් නුඹේ හිතට යලි යලිත් ඒත්තු යාවී
ඔබ ඔබම වේනම් හරිම හරි සෙවනැල්ල ලඟම ලඟ නවතීවි