ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඔබ එන්න

ඔබ එන්න

දිස්නා කුමුදිනී
2022-November

මඩේ ලඟින තාරාවන්
නාවා, පියරු දමා
සයනයේ කොනක සතපා
සඳුන් දියෙන් නා
මා සැරසී සිටිමි

වැලි කැටයක්
ඔය සුමට දෙපා නොගැටෙන්න
දූවිලිත් ඈතින් ඈතටම පාකර
මල් සුවඳින් කුටිය සරසා
මා සැරසී සිටිමි

ඔබ වෙනුවෙන්ම පේ වී
සැදූ දෙව් බොජුන්
නිවෙන්නට පෙර එන්න
ඈ සනසා ඔබ සැනසී
සතුටින් එන්න
මා සැරසී සිටිමි

කොහෙන්දෝ ආ
සුලං රැල්ලක්
මගේ කන ලඟ කැරකෙමින්
“මෝඩ ගෑණි” ඔච්චම් කරයි
සිනාසී මා
හීනියට නොරිදෙන්න
මුදු ඇගිල්ලෙන් විද
එලවා ගතිමි
ඔබ එන්න

සඳ දෙව් දුවට
හිනෙන් හිනැහෙන
කිරි කැටි සිනාව
දැක දැක සැනසෙමි
ඔබ එන්න
මා සැරසී සිටිමි

03/10/2022