ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඔබව සොයා

ඔබව සොයා

සපුමල් බන්ඩාර - ලන්ඩනය
2023-June

මා නොදැනුව මා සිතුවිලි
අදුරේ අවදිව සෙමිහිට
ඔබව සොයනවා
ඔබ නැතිබව ඔහුට දැනී
දුකින් නිදනවා.