ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඔබයි රම්‍ය සඳ කිරන අපට සැම කාලේ

ඔබයි රම්‍ය සඳ කිරන අපට සැම කාලේ

ලක්ෂ්මි පෙරේරා - ලන්ඩනය
2023-December

කලක් සිට ගී ඇසුනි සැමදින
කතක් වීමට පෙරත් පෙර දින
එතෙක් නොඇසුන හදට සුව දෙන
හඬක් ඇසුනේ ගුව්නෙ රැව් දෙන!

සමන් වැල වෙන්නම් කියා
නෙලුම් පාපිසුනක් කියා
සඳුන් සෙවනක් වෙමි කියා
ගයන හඬ හද පතුලේ ලියා.

ගලන ගඟ ගැන පවසමින්
හැඟුම ආදර පෙන්වමින්
යොවුන් විය එන්නත් කලින්
ඇසුන එය රේඩියෝ තුලින්.

මගේ රට ගැන බැති එදා
වැඩෙන සේ දන තුල සදා
පවන ගී ගුවනේ රඳා
දිරිය දුන් ඒ ගී සොඳා.

වියෝ ගී අසනට කැමැත්තෙන්
සිටින සමයක ඇසේ රිසියෙන්
“තරුද නිදන” සවනෙහි රැඳීමෙන්
ලැබුන සැනසුම කෙසේ අගයන්.

අහස සේ ඔබ අනන්තයි
ගැයුම හද තුල ලැඟුම් ගයි
එවැනි මියුරට ගයන්ටයි
ලබන දිවිමගෙ පැතුම මයි!

මවගෙ ගුන ගී ඔබගෙ හඬකින්
ඇසෙන විට හද පිරේ බැතියෙන්
කුළුනු ගුන අප සැමගෙ වඩමින්
ගෙවන දිවි අද පිරෙයි බැතියෙන්

ජාතියේ හඬ ඔබයි මැතිණිය
ජීවිතේ හැම සංදියේ,
රෝග පීඩා වලින් වැලකිය
නොහැක සතු නැති කුණුකයේ,
එහෙත් ඔබ කල මෙහෙය දනහට
සුවෙන් සිටිනට මිහිතලේ,
ලැබෙයි අනුහස දුකින් තොර
දිවියක් ගෙවීමට හැම කලේ!