ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඔබද හෙළයට කුමුදෙකී

ඔබද හෙළයට කුමුදෙකී

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2023-July

ඔබද හෙළයට කුමුදෙකී, ගඟුලෙකී , පහනෙකී, ….පවනෙකී
යදමින් බැඳ විළංගුලා තරුණ පුතුන් රැගෙන යද්දි
දෙතිස් වධය පමුනුවතියි බියෙන් අයෙක් නොලිය ඉද්දි
අළුත් ලොවක් ගැන සිතනා පුතුන්ට ඔබ ගී ලියද්දි
ඔබගෙ පෑන අවියක් විය ලියූ වදන් උණඩ වෙද්දි

කකා බිබී නැටුව ඇතැම් කලා ලොවේ අමනයින්
සින්දු ලියන අතර ලෙවා දෙස්පාලක නරුමයින්
රට ගිණිගෙන ඇතිවග දුටු ඔබ ගෙතු එම ගී රැහැන්
එගිණි නිවන මග සෙවුනට පවනක් විය නිවු ගිමන්

ගිණිගන්නා රටක භක්ති ගීත ලියන කැනහිලුන්
කුමටද මට ඔබ විරුවෙකි නොවැටෙන කිසිවිට දනින්
කෝටි ගණන් බිහිවේවා ඔබ වැනි තව ලක් පුතුන්
කිරිමව් ලෙස සිරි ලක්මව සුරකිත්වා ඔබ තුමන්