ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඔබට හැකිනම්…..

ඔබට හැකිනම්…..

නීතිඥ සාගරිකා ධර්මබන්ධු
2021-December

ඔබට හැකිනම් සඳක් වෙන්නට
පාළු ගනඳුරු රැයක අහසට
තනිවු තරු කැට සියක් දහසක්
එළිය විහිදාවී..

ඔබට හැකිනම් සුළඟ වෙන්නට
මලක් නොපිපුන රුදුරු කතරට
කොහේ හෝ පිපි මලක සුවඳක්
ගෙනෙනු හැකිවේවී..

ඔබට හැකිනම් තෙතක් වෙන්නට
දුකක් නොදැනෙන නපුරු හිතකට
කඩා හැලෙනා කඳුළු කැටයක
අරුත වැටහේවී..

ඔබට හැකිනම් පෙමක් වෙන්නට
සෙනේ පොදකුදු නොලද හදකට
කොහේ කොතැනක කොහොම සිටියද
අතැර නොමයාවී..