ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඔච්චම්

ඔච්චම්

කේ.පී.එස් සචින්ත්‍රා - හෝමාගම
2023-December

හිරු මල සොවින්
පරව යන සඳ
තුටින් සිනාසෙන
කුමුදු මල් ..