ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඒ තමයි ආදරේ සංකාව

ඒ තමයි ආදරේ සංකාව

පියුමි ජයකලණි වික්‍රම ආරච්චි - ලන්ඩනය
2023-November

උල්කාපාත මල් වී වැටුණු දවසක
අනවසරයෙන්
ගොඩවැදුනු කෙනෙක් වෙද
නම් තබමි ලෙසින් එය වර්ෂාව

වලා මල් පෙති සූ දහසක
ප්‍රහර්ෂයකින්
නෙත් පියූ තැනක් වෙද
එය වේය සාමයේ නිද්‍රාව

කොනිතිලා ඇදී යන සුළඟක
වියෝවෙන්
විසිර යන දෙයක් වෙද
සිත නොවේ ඒ සිතේ ඡායාව

තනි වෙලා ඔබ සිටින ඉසව්වක
අන්ධකාරයෙ
යනෙන එක් අයෙක් වෙද
ඒ තමයි ආදරේ සංකාව