ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඒකට මිහිඳු හිමි

ඒකට මිහිඳු හිමි

චන්ද්‍රලාල් ද සිල්වා - තොටගමුව
2023-May

වැඩිය මුත් බුදු සමිඳු
ලක්දිවට තෙවරක්
බැරිවුනා හදන්නට
එකම එක සව්වෙක්

ඒකට මිහිඳු හිමි

වැඩිය එක ගමනින්
නිමකලා සිය ගණනක්
බුදුවරුන්
දිවයිනේ
ගල් කුළුවලින්

26-04-2023