ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

එපා ලෙන් දොර අගුළුලන්නට

එපා ලෙන් දොර අගුළුලන්නට

අනුරාධා ගුණසේකර - හොරණ
2024-July

ගව්ගනන් දුර ඈත බවවල
කටුක රිදුමන් ඉවසම්න්
අත්හරින්නට නොහැකි තරමට
බැඳි සිටියා ප්‍රේමයෙන්
අතරමඟ වැටි මුරුගසන් වැසි
සියළු බාදා පසු කරන්
සුවඳ පසුපස සොයා ආවෙමි
සංසාර ප්‍රේමය සොයන්

සොඳුරු වුව රුව බමරු එන්නේ
තලා මත්වී රඟන්නයි
හැඬුම් ඉකි මැද සිසිල් වුයේ
දඩබ්බර ඔය පපු ගැබැයි
දැණුන දුක් ගිනි නිවා දැමුවේ
නපුරු නුඹගේ ප්‍රේමයයි
සසර හුරුවක් දැණුන හින්දම
සසල වුයේ මගේ හිතයි

විළඳ මී පැණි එපා මට දැන්
වනේ පලවැල රස බොජුන්
නුඹේ දැඩිසිත නිවා දමනෙම්
වෙලී පපුවේ ප්‍රේමයෙන්
හෙටත් ඉරපායා නැගේවි
සොඳුරු වු දිනයක් අරන්
නොයමි කිසිදා හැරදමා නුඹ
මොකට ලෙන් දොර අඩවලින්

Photo credit’ Gift Habeshaw