ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඌර තැලුවලු කැකුණ

ඌර තැලුවලු කැකුණ

මයුරි කොඩිකාර - ගම්පහ
2022-September

ඌර තැලුවලු කැකුණ

දිරච්ච පොල්අතු වහලෙ අස්සෙන්
ඉරත් හෙමිහිට හිනැහෙච්චි
වරිච්චි ගැලවුනු බිත්ති මත්තෙන්
පිණිත් මැටිවල දියවෙච්චි
දැවිච්ච අළුමැද හුඹස් මැට්ටත්
ගලුත් අතහැර සැඟවෙච්චි
ඇලිච්ච ගොමවල සුවඳ මැද්දෙන්
පොළොවෙ දෙදරුම් මතුවෙච්චි

අල්ලෙ දැවටුන සීනි ඇටටික
දවස ගනනෙම හිඟවෙච්චි
වික්කෙ ටිකටික ඇස පියාගෙන
බිස්ස රහසෙම හිස්වෙච්චි
මැල්ල කරකොල ඇල්ලෙ සහලට
සින්න වනවිට හැඬවෙච්චි
බැල්ම නොහෙලම කන්දෙ දෙවියොත්
හෙනහුරා ලඟ නැවතිච්චි

දූලි වැලි මැද බිංකුණ්ඩො හැඩ
නැටුම යසටම රඟදෙච්චි
ඈඬියාවට බළල් පොරයක
කුණාටුවකුදු ලඟවෙච්චි
දෑසෙ ගැටුනෙම පොල්කිච්ච
මුලු දවස කුම්මැහි කමවෙච්චි
ඌර තැලුවද කැකුණ ජයටම
මගුල කුකුලගෙ රජවෙච්චි