ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

උපහාරය

උපහාරය

ලකී ගනේවත්ත - පැරීසිය
2023-August

අතකසයේ මුල් අතරින් බීජය මතුවෙලා
අතකසයෙන් ලනුකසයට සරසවි පිවිසිලා
කිවිඳු අනුර හෑගොඩ ගේ අරමුණු පලනෙලා
ලනුකසයක් යුරෝපයට මෙලෙස ජනිත වෙලා

දස්කම් ඇති කවි කිවිඳියො යුරෝපයට වෙලා
සරසවි දේවිගෙ උකුලේ සිටියෙලු ගුලි වෙලා
හෑගොඩ කිවිඳුන් ඇවිදින් ඔවුන් අවදි කළා
ලන්ඩන්කවි පොත සරසයි ඒ කවිකම ගලා

යුරෝපයේ ජිවත්වන අපෙ අය ගත්තම
කවි කිවිඳියො නැත අඩුවක් පෙන්වූ සිත්තම
මේ පොත බැලුවම හැඟේය කිවයුතු ඇත්තම
පූජනීය වෙයි හෑගොඩ අනුරගෙ දස්කම