ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

උපන්දිනය

උපන්දිනය

ජනාධිපති සම්මාන ලත් ගීත රචක ඩබ්ලිව්. ජයසිරි
2022-January

දෙලුම්මලේ
පාට ඇඳුනු
දෙතොල පුරා
ලිප්ස්ටික්කූරක
පහරින්
ලේ ගලනා හැන්දෑවේ
රෝසකොපුල්
වසාගන්න
පවුඩර්මල
හලාගත්ත
ක්‍යුටිකුරා හේදෙන්නම
මුරුගසංවරුසාවේ
අත්වැල්
පටලවා ඉම්මු
දෙන්නම
තෙතබරිතවෙන්න
එතකොට
ලෝකයදකීවි
නිරුවත්වුනු
ආදරයක
හැබෑවටම
සොබාවිකව