ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

උඳුවප් පෝයදා

උඳුවප් පෝයදා

ඒ. එම්. අබේසිංහබණ්ඩා
2021-December

අවසානයක් නොමැතිව මහවැසි වැස්ස
ඉල්මහ ගෙවී ඇරඹුණි චිරි චිරි වැස්ස
එළඹෙන පොහෝදින වසරේ අග්ගිස්ස
උඳුවප් සඳරැසින් වඩවයි සිත තොස්ස

අරිඅට ඇමති ගොස් මහ භාරතය වෙත
රජුහට සැලකලා මෙහි තතු සසුන් ගත
හරියට පහදවා දඹදිව රජුගෙ සිත
සසුනට අරුණ වැටුණා මෙලක වෙත

දම්සෝ නිරිඳු සඟමිත් කැඳවා ළඟට
ඔවදන් දෙවා මේ හෙලදිව වඩින්නට
සිරිමා බෝධි අංකුරයත් තිළිණ කොට
උඳුවප් පොහෝදින එව්වා ලක් දිවට

සම්බුදු සමිඳුන්ගෙ උත්තම සිරිපතුල
පහසින් උතුම් වූ සමනොල එ ගිරිකුල
තරණය කරන ගමනේ පිරුමටම මුල
සිහිපත් කරන්නේ උඳුවප් සඳ දිදුල