ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

උතුමැති දේ ලොවට

උතුමැති දේ ලොවට

ඊ.ඩබ්.හිරුණි භාග්‍යා - විශාකා විද්‍යාලය
2021-December

තථාගත රන් තඹර ලෝචනය පහස විඳ
අභිවන්දනීය වූ සිරි මහා බෝ සමිඳ
නැගී එන විට එදා රුසිරු උදුවප් සඳ
හෙළයටම අසිරි දී වැඩියෙ හරසර විඳ

උදුවපින් ලොවට පෑයූ පිනැති තරුවකී
සමයේ දෙව් සමිඳ ජේසු රන් කුමරෙකී
සිව් දිගට ආදරය දල්වාපු පහනකී
ඒ රම්‍ය උපත ලෝ සාමයේ ලකුණකී

හෙළ දෙරණ , මිහි තලය ලකළු වේ මේ සිරින්
උතුම් උදුවප් මහේ අසිරි සැමටයි නිතින්
වසර අග ගිමන් ලන කුහුඹු මිනිසුනි ඉතින්
උදුවපින් ගෙන යමුද සාමයේ ඉටි පහන්