ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

උත්තම ආදර පෙරළිය.

උත්තම ආදර පෙරළිය.

වජිර ජයවර්ධන
2024-July

ජීවන හුස්ම මත දවටා
පුර හඳම
සින්නකර ම
ලියලා දෙමි
ඔබ සතුට

හිමිකම
හිත් බිමේ අයිතිය
පවරමින
පණ භුක්තිය සමග
තුරුලට ගැන්වුම
ඔබ සතුය

කියා ලියා පැවරූවත්
ළගින් තියා සැනසූවත්
චිත්තක්ෂණයක
හැඟුමක්
ඇති හොඳටම
වෙනස් වෙන්න
එපාම වුන
එක මොහොතක්

Photo credit; Birmingham Museums Trust