ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

“ඊයේ” ” අද” වූ හින්දා !!

“ඊයේ” ” අද” වූ හින්දා !!

ආචාර්ය රම්‍යා අත්තනායක - මහනුවර
2022-August

ඊයේ රෑ බෙහෙත් බීලා
නැත්තෙ මොකද මහත්තයා
රෑ කෑමට යනකොට මම
අතටම දුන්නානෙ බෙහෙත්
කෑම කාල ගෙදර ආවෙ
මැදියම් යාමෙනෙ කොලුවො
ඇවිත් බලන කොට වෙලාව
රෑ දොළහත් පහුවෙලා නෙ
ඊයේ අද වූ හින්දා
ඒක බීවෙ නෑ කොලුවෝ
අද උදේට නියම බේත
අරන් වරෙන් දැන්ම බොන්ට!!

රම්‍යා අත්තනායක, මහනුවර

2022 ජූලි.12.